Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v lednu 2024

6. 1. 2024 V předvečer svátku Narození Páně arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil všenoční bdění v chrámu Zvěstovaní přesvaté Bohorodice Na Slupi, v Praze 2.

7. 1. 2024 V den svátku Narození Páně arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi, v Praze 2. Ve svém kázání vladyka mluvil o tom, že událost narození Spasitele spojila nebeské a pozemské, přinesla lidem radost a naději. V tento den jsme spatřili světlo Boží lásky, které ozářilo naše srdce.

8. 1. 2024 Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech.

9. 1. 2024 V den svátku sv. prvomučedníka Štěpána a svých narozenin Jeho Vysokopřeosvícenost Michal sloužil sv. liturgii v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2. Bohoslužby se zúčastnilo na 20 duchovních pražské eparchie, a i přesto, že se jednalo o pracovní den, byl chrám plný věřících. Po liturgii duchovní a věřící blahopřáli vladykovi k jeho 77. narozeninám. Arcibiskup všem z celého srdce děkoval.

14. 1. 2024 V 32. neděli po Padesátnici a v den svátku Obřezání Páně a sv. Basila Velikého vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Všech svatých v Knovízi. Po bohoslužbě arcibiskup vyjádřil vděčnost představenému chrámu mitr. prot. Vasylu Danyšovi a popřál mu a všem přítomným oslavencům vše nejlepší k svátku.

19. 1. 2024 V den svátku Zjevení Páně arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstovaní přesvaté Bohorodice Na Slupi, v Praze 2. Tradiční obřad svěcení vody se tentokrát konal v chrámu. Slavnostní průvod k řece Vltavě se letos bohužel neuskutečnil z důvodu zvýšené hladiny řeky.

20. 1. 2024 V den svátku sboru sv. Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně Jana arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v monastýru sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách.

21. 1. 2024 V 33. neděli po Padesátnici arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v monastýrském chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách.