Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v prosinci 2023

3. 12. 2023 V 26. neděli po Padesátnici arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil sv. liturgii v monastýru sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách.

4. 12. 2023 V den svátku Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodici Na Slupi, v Praze 2.

7. 12. 2023 V den svátku sv. Kateřiny Alexandrijské vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu zasvěceném této světici v Praze 2. Bohoslužby se zúčastnilo 15 duchovních jak z naší eparchie, tak z Prešovské eparchie a z Ukrajinské pravoslavné církve. Po liturgii udělil arcibiskup hostům z Prešovské eparchie pamětní medaili sv. Cyrila a Metoděje.

9. 12. 2023 V sobotu po svátku sv. mučednice Kateřiny Alexandrijské arcibiskup Michal navštívil PCO Milovice a v zdejším chrámu sv. Kateřiny sloužil sv. liturgii.

10. 12. 2023 V 27. neděli po Padesátnici vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Ludmily v Horních Počernicích, v Praze 20.

16. 12. 2023 U příležitosti nastávajícího svátku sv. Mikuláše Divotvůrce arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil sv. liturgii v chrámu zasvěceném tomuto světci v Ústí nad Labem. Při liturgii vladyka vysvětil na diákona bratra Jaroslava Maksyma.

17. 12. 2023 V 28. neděli po Padesátnici a v den svátku sv. mučednice Barbory arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Barbory v PCO Mladá Boleslav – Debř.

19. 12. 2023 V den svátku sv. Mikuláše arcibiskup Michal navštívil PCO Mochov, kde sloužil sv. liturgii v chrámu sv. apoštola Bartoloměje. Liturgie se zúčastnilo velké množství duchovních a věřících naší eparchie. Na závěr vladyka poblahopřál duchovnímu správci chrámu a pověřenému řediteli Úřadu eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie mitr. prot. Mykolovi Ončulenkovi a svému hipodiakonovi Mykolovi Lemkovi.

24. 12. 2023 V 29. neděli po Padesátnici arcibiskup pražský a českých zemí Michal navštívil chrám sv. Jana a Pavla v zaniklé obci Krteň u Prahy a sloužil zde sv. liturgii. S vladykou sloužil duchovní správce mitr. prot. Jurij Sonin. Při liturgii byla pronesena ektenie za upokojení obětí střelby na FF UK.

25. 12. 2023 Na Vánoce podle nového kalendáře vladyka Michal sloužil sv. liturgii v katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2. Arcibiskup popřál všem věřícím, aby tento svátek naplnil jejich srdce světlem naděje, radostí a pokojem. Po ukončení liturgie děti z nedělní školy potěšili věřící vánočním představením a poté dostali od vladyky Michala dárky a požehnání.

26. 12. 2023 Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii pro rumunskou komunitu (6. PCO v Praze) v chrámu sv. Vavřince na Petříně, v Praze 1.

30. 12. 2022 V den výročí zesnutí Blaženějšího metropolity Doroteje arcibiskup pražský a českých zemí Michal za účasti eparchiálních duchovních sloužil zádušní sv. liturgii a panychidu v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanském hřbitově v Praze 3. Poté se na hrobě vladyky Doroteje konala litie (krátká pobožnost za zemřelého).

31. 12. 2022 V 30. neděli po Padesátnici arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v monastýru sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách.