Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v říjnu 2023

1. 10. 2023 Arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil sv. liturgii v PCO Teplice. Teplický chrám je zasvěcen svátku Povýšení sv. Kříže, který se v církvi slavil 27. září.

6. 10. 2023 Arcibiskup Michal se zúčastnil pohřbu paní Věry Topičové, dlouholeté pracovnice úřadu metropolitní rady Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

8. 10. 2023 U příležitosti nadcházejícího svátku sv. mučedníka Václava, knížete českého, arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v kryptě sv. Kosmy a Damiána baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi.

14. 10. 2023 V den svátku Záštity přesvaté Bohorodice vladyka Michal navštívil PCO Jablonec nad Nisou, kde sloužil sv. liturgii v chrámu zasvěceném tomuto svátku. Bohoslužby se zúčastnilo množství duchovních jak z naší eparchie, tak i hostů z Ukrajinské pravoslavné církve a Polské pravoslavné církve.

15. 10. 2023 V 19. neděli po Padesátnici arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Prokopa Sázavského v Příbrami.

21.–23. 10. 2023 S požehnáním Jeho Blaženosti Rostislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska, a na pozváni metropolity chustského a vynohradovského Marka navštívil arcibiskup pražský a českých zemí Michal Ukrajinu.

21. 10. 2023 V den památky sv. Aleksije Karpatoruského arcibiskup Michal spolu s metropolitou Markem a vikářem chustské eparchie Simeonem, biskupem uholským, sloužil sv. liturgii v monastýru sv. Mikuláše v obci Iza-Karpovtlaš chustské eparchie UPC.

22. 10. 2023 V den svátku sv. Joba Uholského vladyka Michal s výše zmíněnými hierarchy sloužil sv. liturgii v chrámu zasvěceném tomuto světci ve vesnici Malá Uholka. Na konci bohoslužby metropolita Mark udělil arcibiskupu Michalovi pamětní medaili sv. Joba Uholského.

23. 10. 2023 V den svátku ikony Bohorodice Akathistné arcibiskup Michal spolu s metropolitou Markem sloužil liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice ve městě Chust.

29.–31. 10. 2023 S požehnáním Jeho Blaženosti Rostislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska, a na pozváni Jeho Vysokopřeosvícenosti Joanikije, metropolity černohorského a primorského, navštívil arcibiskup pražský a českých zemí Michal Černou Horu.

29. 10. 2023 Vladyka Michal sloužil sv. liturgii v katedrálním chrámu sv. Jovana Vladimira v černohorském městě Bar. Večer téhož dne se arcibiskup Michal v rámci teologicko-filozofického setkání „160 let vysokoškolského vzdělávání v Černé Hoře“ zúčastnil svěcení knihovny na památku zesnulého metropolity černohorského a primorského Amfilochije.

30. 10. 2023 U příležitosti třetího výročí zesnutí metropolity Amfilochije se v katedrálním chrámě Vzkříšení Krista Ježíše v Podgorici konala sv. liturgie a vzpomínkový akt. Arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil spolu s metropolitou černohorským a primorským Joanikijem, metropolitou lovčanským Gabrielem z bulharské pravoslavné církve, biskupem pakračským a slavonským Jovanem, biskupem zahumsko-hercegovačským a primorským Dimitrijem, biskupem budimljansko-nikšickým Metodějem. Po bohoslužbě vladyka Michal věnoval metropolitovi Joannikijovi řád svatého novomučedníka biskupa Gorazda a jubilejní panagii. Metropolita poděkoval arcibiskupovi za jeho lásku, návštěvu a dárky.

31. 10. 2023 V den svátku svatého apoštola a evangelisty Lukáše a svatého Petra Cetinského se v chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Cetinském monastýru uskutečnila slavnostní liturgie. Arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil spolu s metropolitou černohorským a primorským Joanikijem, metropolitou dabrobosanským Chryzostomem, metropolitou lovčanským Gabrielem a biskupem pakračským a slavonským Jovanem.