14. mezinárodní festival pravoslavné hudby ARCHAION KALLOS 2023

Jedinečné koncerty, které odhalují hudební klenoty byzantské
a postbyzantské pravoslavné hudby

koncerty od 21. září do 17. října
doprovodné akce do 31. října

Na podzim Praha již tradičně ožije úspěšným mezinárodním festivalem Archaion Kallos, který pravidelně nabízí ojedinělé koncerty z celého spektra hudby východního křesťanství od byzantského chorálu po tvorbu renomovaných autorů postmoderny. Objevná dramaturgie festivalu i letos nabídne návštěvníkům rozmanitou škálu pěti koncertů, unikátní bohoslužbu a mnoho zajímavých doprovodných akcí. Zazní byzantská hudba ze staré Konstantinopole, performance a interaktivní zvuková instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké (ve světové premiéře) v Gotické věži HAMU, duchovní hudba kyjevských skladatelů, slavné skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu, jako je celonoční bdění Sergeje Rachmaninova, a v neposlední řadě také kouzelná duchovní hudba Libanonu a Kypru v podání vynikající libanonské zpěvačky Ribale Salem Wehbé.

Festival zahájí 21. září v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské koncert byzantské hudby s názvem Ozvěny staré Konstantinopole, na kterém soubor Philokallia Ensemble a řecký protopsaltis Petros Papaemmanouil představí posluchačům hudební památky staré byzantské Konstantinopole. Zazní hudba mimo jiné nejstarší křesťanské skladatelky sv. Kassie nebo „Mozarta byzantské hudby“ Petrose Peloponnesiose.

I letos nabídne festival svému publiku pohled na současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství, a to hned druhým festivalovým koncertem s názvem Filokalie dneška. Světová premiéra zvukové performance a interaktivní zvukové instalace Tomáše Pálky a Michaely Pálka Plachké s podtitulem HESYCHIA – ZVUKY (Z) TICHA se uskuteční 2. října v Gotické věži HAMU. Sólistkou bude klarinetistka Jana Krejčí.

Třetí festivalový koncert 5. října v kostele svatého Václava na Zderaze bude poctou ukrajinským skladatelům. Soubor Piccolo coro & Piccola orchestra s dirigentem Markem Valáškem uvede duchovní hudbu slavných klasiků D. Bortňanského a M. Berezovského, a v českých premiérách díla soudobých skladatelů M. Skoryka nebo J. Stankovyče.

Letošní rok 2023 je rokem dvojitého výročí skladatele Sergeje Rachmaninova. Koncert k jeho 150. narozeninám a k 80. výročí úmrtí se uskuteční 12. října v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské. Pražský smíšený sbor a VUS UK se sbormistry Jiřím Petrdlíkem a Jakubem Zichou budou vybírat ze dvou stěžejních Rachmaninovových děl, z Celonočního bdění, op. 37 a z Liturgie sv. Jana Zlatoústého, op. 31.

Na závěrečném pátém festivalovém koncertě 17. října opět v pravoslavném chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské se poprvé v Česku představí slavná libanonská zpěvačka Ribale Salem Wehbé, která se proslavila po celém světě interpretací byzantské hudby. Doprovázet ji bude vynikající mužský kyperský sbor Cypriot Psaltic Ensemble a v jejich podání zazní autentický byzantský chorál z Antiochie a Kypru.

Festival Archaion Kallos bude i v letošním roce obohacen o zajímavé doprovodné akce. V rámci festivalu se v neděli 24. října v kostele Narození přesvaté Bohorodice v Malé Chuchli uskuteční tradiční bohoslužba. Hudební stránku liturgie sv. Jana Zlatoústého s autentickým byzantským chorálem povede řecký protopsaltis Petros Papaemmanouil za doprovodu mužského sboru Chrámu Narození přesvaté Bohorodice. O den dříve, tedy 23. října, povede na stejném místě protopsaltis Petros Papaemmanouil workshop byzantské hudby Hudební tradice svaté hory Athos.

Od 22. září do 31. října bude ve starokatolickém katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně probíhat výstava českých pravoslavných ikon. Informace o dalších doprovodných akcích, jako odborná přednáška, filmová projekce aj., budou průběžně aktualizovány na webových stránkách festivalu www.philokallia.com.