“… Z nebe posílá požehnání svatý otec Sáva…”

Těmito slovy hymnu dne 27. ledna pravoslavná církev oslavuje svátek světitele Sávy Srbského. Tak se i pravoslavní věřící chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech Prahy připojily k celosvětovým oslavám srbského světce. Otec Srdjan Jablanović, duchovní správce srbské komunity věřících v Praze, ve svém kázání přiblížil životní cestu svatého Sávy ke spáse a všeobecnou úctu v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku.

5. PCO v Praze