Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v lednu 2022

2. 1. 2022 Arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil sv. liturgii v monastýrském chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách.

6. 1. 2022 V předvečer svátku Narození Páně arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodici Na Slupi, v Praze 2.

7. 1. 2022 V den svátku Narození Páně vladyka Michal sloužil sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodici Na Slupi, v Praze 2.

8. 1. 2022 Arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Praze 2. Po bohoslužbě vladyka představil věřícím nového dočasného správce gruzínské pravoslavné diaspory igumena Iliju (Giorgie Chaduneli) z Vídně.

9. 1. 2022 V den svých narozenin arcibiskup pražský a českých zemí Michal sloužil sv. liturgii v katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2. Spolu s vladykou sloužil ředitel Pražské pravoslavné eparchie prot. Jan Beránek, mitr. prot. Milan Horvát, mitr. prot. Pavlo Celič, prot. Mgr. Milan Bilý, prot. Mgr. Vasilij Čerepko a nový dočasný administrátor gruzínské diaspory igumen Ilija (Giorgi Chaduneli). Po liturgii duchovní a věřící blahopřáli vladykovi k jeho 75. narozeninám.  

12. 1. 2022 Vladyka Michal spolu s pražskými duchovními vykonal pohřeb dlouholetého předsedy sboru starších v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodici Na Slupi v Praze 2 bratra Vasyla Semkoviče na hřbitově obce Dřísy.

15. 1. 2022 Arcibiskup Michal přijal ve své rezidenci v Praze 6 metropolitu borispolského a brovarského Antonije z Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, jenž gratuloval vladykovi k jeho životnímu jubileu jménem Ukrajinské pravoslavné církve a vyslovil i svá osobní srdečná blahopřání.

16. 1. 2022 Arcibiskup Michal sloužil nedělní sv. liturgii v monastýrském chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách.

19. 1. 2022 V den svátku Zjevení Páně arcibiskup Michal sloužil sv. liturgii v monastýru sv. Cyrila a Metoděje v Hořovičkách. Po bohoslužbě vladyka vykonal tradiční svěcení vody.

23. 1. 2022 Vladyka Michal sloužil nedělní sv. liturgii v katedrále sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2.

24. 1. 2022 Arcibiskup Michal spolu s duchovními Pražské eparchie vykonal pohřeb zesnulého kněze mitr. prot. Mgr. Miroslava Šantina v chrámu sv. Václava v Litoměřicích. Otec Miroslav byl pohřben na hřbitově v Liběchově.