V rodišti sv. Marie Magdaleny archeologové nalezli synagogu z doby Kristové

Nedávný objev 2000 let staré synagogy v Galileji vrhá světlo na život židovské komunity v době Ježíše Krista. Izraelští archeologové tvrdí, že našli synagogu ve starověkém městě Magdala, které se nachází na severním břehu Genezaretského jezera (také známého jako Galilejské moře a Tiberiadské jezero), uvádí izraelská média.

Magdala byla velkou židovskou osadou z doby druhého chrámu. V Magdale se narodila svatá apoštolům rovná Marie Magdalena; zde nejednou býval Pán Ježíš Kristus a konal tady četné zázraky.

„Dokážeme si představit, jak Marie Magdalena a její rodina navštěvovali tuto synagogu s dalšími obyvateli Magdaly a účastnili se náboženských a společenských událostí,“ říká Dina Avshalom-Gorni z univerzity v Haifě, jedna z vedoucích archeologického výzkumu.

Objevená synagoga byla čtvercovou budovou z čediče a vápence a sestávala z hlavní centrální haly a dvou dalších místností. Stěny centrální haly jsou pokryty bílou a barevnou omítkou. Podél stěn se nacházela kamenná lavice. Archeologové také našli polici v malé místnosti na jižní straně hlavní haly, kde mohly být uloženy svitky Tóry.

Synagoga s využívala pro čtení a studium Tóry a také pro veřejná shromáždění v době pozemského života Spasitele.

Je pozoruhodné, že se jedná již o druhou synagogu objevenou v Magdale, což z tohoto města činí jediné místo na světě, kde byly dvě synagogy z období druhého chrámu vykopány tak blízko sebe.

Izraelský památkový úřad prováděl archeologický výzkum východně od Magdaly před více než deseti lety a v roce 2009 zde objevil první synagogu. Byl v ní nalezen unikátní kámen s reliéfním zobrazením menory (posvátného chrámového sedmiramenného svícnu). Archeologové předpokládají, že obraz byl zkopírován z originálu v jeruzalémském chrámu.

„Kámen se zobrazením menory z první synagogy v Magdale je důkazem toho, že místní Židé považovali Jeruzalém za své duchovní centrum a jejich činnost probíhala pod jeho vlivem. Synagoga, kterou jsme nalezli nedávno, se nacházela poblíž obytné ulice, zatímco synagoga objevená v roce 2009 byla obklopena průmyslovou zónou. Ukazuje se, že místní synagogy se budovaly v hranicích městské sociální infrastruktury“, říká profesor Adi Erlich, ředitel institutu archeologie při univerzitě v Haifě.

www.1.cbn.com