Byly vyzvednuty a přeneseny ostatky archimandrity Andreje Kolomackého

Ve dnech 9. až 11.září t.r. byly po několikerém odkladu vyzvednuty a přeneseny ostatky archimandrity Andreje Kolomackého.

Práce na vyzvednutí ostatků byly za krásného, slunečného počasí zahájeny ve čtvrtek 9.září dopoledne. Samotné odkrytí, vyzvednutí a základní ošetření ostatků vedla RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, za přítomnosti Jeho Vysokopřeosvícenosti + Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí a členů církevní komise k této události zřízené v čele s archimandritou Mitrofanem.

V první fázi prací byly nejprve odkryty, vyzvednuty a s příslušnými modlitbami převezeny na Strážný vrch a uloženy do nového hrobu ostatky syna otce archimandrity Andreje Daniela. Následně tým paní doktorky Hlavové narazil na kovovou desku, která se ukázala být svrchní části zinkové rakve, v níž byl otec archimandrita pohřben. Rakev byla opatřena okénkem v oblasti hlavy, které bylo rozbité a umožnilo tak průnik vzduchu, vody a půdy dovnitř. Otevření rakve bylo mimořádně obtížné a vyžádalo si několik hodin práce. Přesto se všichni přítomní ještě ve čtvrtek večer dočkali okamžiku, kdy po dlouhých 41 letech mohli opět spatřit otce Andreje.

V práci, kterou přerušil čtvrteční soumrak, bylo možno pokračovat v pátek brzy ráno. To přineslo řadu překvapení. U otce nebyly nalezeny brýle, které byly jeho neodmyslitelnou součástí po celý jeho život, nebyly nalezeny žádné kovové předměty, např. kříž s ozdobami, který mu dle hodnosti náležel. Okolnosti nasvědčují tomu, že otec Andrej byl pohřben jako prostý mnich, je dost pravděpodobné, že si to tak přál. Ačkoli vědci po 41 letech v zemi vylučovali přítomnost měkkých tkání, jejich nezanedbatelná část se zachovala. Asi největším překvapením bylo nalezení 73 cm dlouhého copu. Ačkoli dle pamětníků byl otec před svojí smrtí zcela bělovlasý, cop má původní barvu vlasů otce Andreje.

Pod vedením archimandrity Mitrofana byly následně ostatky omyty svěcenou vodou, vínem a vonným olejem, zkompletovány a kolem třetí hodiny odpolední již i za přítomnosti Jeho Vysokopřeosvícenosti + Jáchyma, arcibiskupa berounského, hosta ze Slovenska d.o. Miroslava Pavlenka a dalších duchovních slavnostně přeneseny do chrámu sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu, kde byl sloužen parastas za otce archimandritu.

V sobotu 11.září pak byla pod vedením Jeho Vysokopřeosvícenosti + Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí sloužena slavnostní archijerejská zaupokojná liturgie za účasti zhruba 120 věřících, která byla vyvrcholením třidenních oslav.

Pro všechny přítomné bylo odkrývání, vyzvedávání, očišťování, omývání a nakonec přenesení ostatků archimandrity Andreje Kolomackého neopakovatelným duchovním zážitkem. Nelze dost dobře popsat duchovní hloubku a krásu, kterou jsme cítili. Byla to skutečná duchovní slavnost, vzpomínky na níž si poneseme celý život. Námitek lze mít nekonečně mnoho do konce světa, ale pro nás to bylo setkání se svatostí.

Podle svědectví otce Mitrofana jsou ostatky otce Andreje Kolomackého zachovalejší než ostatky našich novodobých světců, ctihodných Alexeje Karpatského a Jova Uhoľského, u jejichž vyzvedávání byl. Mají pro svaté ostatky typickou medově-voskovou barvu. Vlasy jsou zcela neporušené a nenesou známky stárnutí ani rozpadu. Po vyzvednutí se odborníci obávali, že díky přístupu vzduchu nastane zhruba do týdne proces rozkladu měkkých tkání. Dnes, po 40 dnech, nejsou na ostatcích patrné jakékoli změny.

Ostatky archimandrity Andreje Kolomackého, stavitele chrámů a ikonostasů, jsou uloženy v chrámu sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu nad Rumburkem.

o. Antonij Drda