Počet dopisů Bohu vsunutých do Zdi nářků se během pandemie ztrojnásobil

Průměrný počet dopisů adresovaných Bohu zaslaných do Izraele se za posledních 12 měsíců ztrojnásobil, informovala izraelská pošta.

Pandemie koronaviru vedla k téměř úplnému zastavení turistického ruchu. Turisté již nemohli navštívit Jeruzalém, ale mnozí posílali svá přání, modlitby a výzvy v podobě dopisů. Většina z nich obsahovala prosby o ukončení pandemie, v jiných lidé žádali o usmíření a odpuštění. Neobvykle hodně proseb se týkalo navázání nových přátelských vztahů. Je to zřejmě spojeno s přísnou karanténou a pocitem opuštěnosti a osamělosti.

Tyto dopisy přicházejí do Jeruzaléma z celého světa od představitelů všech náboženských vyznání. Zaměstnanci izraelské pošty vypráví, že se jim do rukou dostávají prosby z Keni, Španělska, Indie, Belgie, USA, Japonska, Kanady, Dánska, Německa, Ruska, Polska a Francie.

Tisíce prosebných vzkazů se každoročně vkládají mezi kameny Zdi nářku a zůstávají tam do čtení kajících modliteb za židovský nový rok, který letos připadl na 6.–8. září. Odstraněné vzkazy jsou pak umístěny do speciálních pytlů, které se pohřbívají spolu s posvátnými knihami a dalšími dokumenty na Olivetské hoře.

www.interfax-religion.ru