Spojené státy budou ještě sekulárnější

Udělejme Ameriku opět sekulární! Tak zní heslo politické skupiny Sekulární demokraté Ameriky (Secular Democrats of America, SDA). Tato organizace vyzvala nově zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, aby se po svém nástupu do funkce snažil o přiblížení se k „původnímu ústavnímu sekularismu a oddělení církve a státu jakožto ústřednímu principu, který zaručuje náboženskou svobodu lidí všech náboženství i těch, kteří nevyznávají žádné“. Ve výzvě se také mluví o potřebě odmítnout „křesťanské nacionalistické hnutí“, které je podle autorů přehnaně podporováno administrací Donalda Trumpa.

Podle sekulárních demokratů křesťanští nacionalisté charakterizují USA jako „křesťanský národ“ založený na biblických principech, spíše než jako sekularistický národ založený na revolučních demokratických myšlenkách. Demokratům vadí i státní motto In God We Trust („Máme důvěru v Boha“), oficiálně přijaté v roce 1956. Vyžadují, aby bylo nahrazeno tradičním revolučním heslem E pluribus unum („Z mnohých jedno“), které je součástí státního znaku USA.

Mezi požadavky iniciativy SDA je, aby federální vláda nepřidělovala dotace žádné organizaci, jež diskriminuje zaměstnance s odvoláním se na náboženskou svobodu: „Bidenova administrativa by měla rychle poukázat na falešný mýtus, podle něhož může právo na svobodné praktikování osobní náboženské víry udělovat licenci na diskriminování druhých lidí v oblasti poskytování veřejných či komerčních služeb.”

Dokument se věnuje i aktuální epidemické situaci. Vyzývá budoucí vládu, aby neudělovala žádné náboženské výjimky z povinného očkování dětí. „Rodiče a děti mají právo na školní prostředí bez nemocí, jimž lze předcházet očkováním,“ uvádí se v dokumentu.

www.religionnews.com