„Bez pravoslavného chrámu se v cizině cítíš jako sirotek“

Rozhovor s protojerejem Alexandrem Čelnokovem – duchovním správcem chrámu sv. Lukáše Krymského

Dějiny pravoslaví v českých zemích ve 20. století jsou těsně spjaté s osudy ruské emigrace. V té době tady byla postavena spousta pravoslavných chrámů. Po celé České republice je dodnes hodně pevných pravoslavných obcí. Ale i v 21. století u nás vznikají nové chrámy a farnosti. Dnes hovoříme s otcem protojerejem Alexandrem Čelnokovem – duchovním správcem chrámu sv. Lukáše Krymského, jenž se nachází v Pardubicích a byl založen zcela nedávno.  

Otče Alexandře, jak vznikla obec v Pardubicích?

V r. 2013 jsem sloužil v chrámu sv. Jana Křtitele v Kolíně a úplně náhodou jsem se dozvěděl, že v Pardubicích zahájil svou činnost klub Ruský domov. Konala se tam zajímavá setkání, besedy, akce. A tak jsem se začal účastnit zasedání tohoto klubu. Většina členů klubu byli pravoslavní křesťané, kteří snili o tom, aby ve městě byl pravoslavný chrám. Pražská eparchie tomu jejich přání vyhověla. Vznik nové obce podpořil klub Ruský domov a zvláště jeho ředitelka Irina Vasiljeva, a také Centrum integrace cizinců a pardubický magistrát. Právě magistrát nám poskytl chrámový prostor. A já jsem byl ustanoven duchovním správcem. První liturgie se v novém chrámu zasvěceném svatému Lukáši Krymskému konala 11. ledna roku 2014.

Teď po dvou letech už samozřejmě máte hodně farníků a je vidět určitý rozvoj. Jak často se v chrámu konají bohoslužby?

Bohoslužby se v našem chrámu konají o nedělích a o svátcích. Počet věřících navštěvujících náš chrám stále roste. Teď už je nás hodně. Třeba na Paschu přišlo kolem 500 lidí. Poprvé se paschální bohoslužba konala v noci. Zúčastnili se jí představitelé městské správy. V neděli obvykle máme v chrámu 50 až 100 věřících. 

O svátcích je chrám hojně navštěvován. V tomto roce u nás na chrámový svátek božskou liturgii sloužil Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí. Což bylo obrovským potěšením pro všechny naše věřící. Týž den byla z Moskvy přivezena myrotočivá divotvorná ikona Bohorodice Obměkčení zlých srdcí, před níž se naši věřící mohli s hlubokou úctou pomodlit. Na svátek sv. Mikuláše Divotvůrce v chrámu také bylo hodně lidí, zvlášť dětí. Po liturgii jsme zorganizovali oslavu a rozdávali dětem dárky.

Co se týká rozvoje, v roce 2016 jsme spustili chrámové internetové stránky svtluka.cz. Návštěvníci těchto stránek tady mohou vidět zprávy z naší obce a zprávy z celého pravoslavného světa, články na pravoslavná témata, filmy o světcích a o životě obyčejných křesťanů, o základech pravoslavné víry, také modlitby, kázání ke svátkům. Naši farníci se často účastní poutí. Fotografie z takových poutních zájezdů dáváme na web. Za půl roku naše stránky navštívilo kolem pěti tisíc lidí. 

Objevily se nějaké potíže v průběhu posledních let?

Naše obec spoluužívá prostor s římskokatolickou církví. Jejich bohoslužby se konají v sobotu. Znamená to, že každý pátek musíme odstranit náš ikonostas a v neděli před liturgií nebo v sobotu večer ho znovu nainstalovat. Je to dost těžká práce. Ale věříme, že s Boží pomocí jednou budeme mít svou vlastní chrámovou budovu. Potřebujeme ji také proto, že neustále roste počet našich farníků a v dnešním chrámu už není dost místa pro všechny.

Co byste, otče, popřál našim čtenářům?

Daleko od domova člověk zvláště silně začíná cítit, nakolik důležitý je pro něho Boží chrám. Bez pravoslavného chrámu se v cizině cítíš jako sirotek. Proto, bratři a sestry, chraňte víru pravoslavnou, modlete se a navštěvujte chrám.