V Birminghamu bude obrovský památník vyslyšené modlitby

Entuziasta Richard Gamble plánuje do roku 2026 postavit v anglickém městě Birmingham „Věčnou zeď vyslyšené modlitby“, která bude 51,5 metru vysoká a 91,4 metru dlouhá a bude se skládat z jednoho milionu cihel, z nichž každá bude symbolizovat odpověď na modlitbu. Očekává se, že tento gigantický monument bude vyšší než socha svobody v New Yorku, která je 46 metrů vysoká.

Po dokončení stavby bude nová pamětihodnost viditelná ze vzdálenosti téměř 10 kilometrů. Bude vyrobena ve formě symbolu nekonečna.

„Před 19 lety jsem pocítil, že mi Bůh dává pokyn, abych postavil národní památku zasvěcenou Ježíši Kristu. To je neuvěřitelná cesta a už jsme na ní nejednou zažili milost Boží. Poprvé v životě stavím národní památku – nevím, co z toho bude. Ale Bůh nám opravdu žehná,“ věří R. Gamble.

„Naším cílem je hlásat skutky Páně – chceme zviditelnit naději,“ říká nadšenec a zdůrazňuje, že náš dnešní svět je často skeptický vůči víře a takové důkazy skutečně potřebuje.

Gamble říká, že tato nová dominanta v Birminghamu bude lákadlem pro poutníky a turisty, stejně jako 30 metrů vysoká slavná socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru, a možná i nejvyšší křesťanskou památkou na světě.

„Sochu Krista Spasitele v Rio de Janeiru si ročně vyhledávají desítky milionů lidí. A když si vygooglují Věčnou zeď, najdou databázi příběhů vyslyšených modliteb. Když procházíte jakoukoli životní bouří, najdete příběh někoho, kdo byl v podobné situaci, a uvidíte, co se stalo, když se člověk obrátil k Ježíši Kristu,“ řekl Gamble.

Chce, aby si skeptici položili otázku: „Může se celý milion lidí mýlit?“

Databáze vyslyšených modliteb spojená s každou z cihel památníku bude dostupná ve speciální aplikaci pro chytré telefony. Nyní probíhá sbírka na tento projekt. A příběhy o vyslyšených modlitbách jsou stále přijímány.

„V Deuteronomiu se píše: ‚Jenom si dej pozor a velice se střež zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.‘ (4:9). A bude to samozřejmě i s námi a našimi potomky. Dlouho poté, co opustíme tento svět, budeme pokračovat v hlásání skutků Páně,“ řekl Gamble.

Očekává se, že kolem památníku vyslyšených modliteb v milionovém Birminghamu ve střední Anglii bude každý týden projíždět zhruba půl milionu lidí a každý rok ho navštíví 200 000 návštěvníků z celého světa.

Databáze vyslyšených modliteb již obsahuje svědectví z 85 zemí světa. Zahrnuje jak zdokumentované zázraky, které se staly v minulosti, tak i nová svědectví nyní žijících lidí, kteří své příběhy posílají sami. Příklady vyslyšených modliteb jsou takové: „Bůh mě úplně uzdravil z rakoviny. Mnoho lidí se za mě modlilo a nádor zmizel v okamžik, kdy se ho lékař chystal odstranit.“; „Bůh mi dal moudrost.“; „Bůh mi pomohl více milovat svou ženu.“

„Tento památník nikdy nesmí být „mrtvý“. Naopak, musí zůstat věčně živým památníkem, který lidem neustále vypraví, že Kristus Spasitel je živ, že slyší, pomáhá lidem a plní jejich prosby. Chci, aby tento památník svědčil mladým lidem, že Bůh působí i v dnešní době,“ uzavřel Gamble.

www.christianheadlines.com