Řecká pravoslavná církevní obec v Praze

V Praze až do podzimu 2017 neexistovala samostatná řecká pravoslavná obec. V posledních letech jsme my, řečtí věřící, měli možnost sloužit o sobotách božskou liturgii v řeckém jazyce s otcem Václavem Ježkem v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2, avšak v srdci jsme toužili po založení své vlastní řecké obce a po nalezení pastýře a zpovědníka, který by se nás ujal. A samozřejmě také po kostele, v němž bychom mohli sloužit v řečtině jak nedělní božskou liturgii, tak i další bohoslužby, zejména vánoční, bohoslužby Velkého týdne, Vzkříšení a jiné.

Dobrotivý Bůh, který dobře zná srdce lidí a slyší jejich modlitby, nám požehnal a v listopadu roku 2017 arcibiskup pražský a českých zemí Michal vysvětil otce Kyrilla Sarkissiana a ustanovil jej pověřeným knězem pro Řeky v Praze. Otec Kyrill Sarkissian je rusko-arménského původu, studoval teologii v Athénách, ovládá výborně řecký jazyk a je duchovním, který je pro naše věřící velkou oporou a záštitou.

Brzy nato začalo probíhat v chrámu sv. Cyrila a Metoděje každou sobotu po liturgii i náboženství pro děti v řečtině, a kromě liturgie jsme zde sloužili také další bohoslužby, jako večerní či akathist k Bohorodičce, udělovala se tajina svatého křtu a konala se tajina zpovědi. Kromě toho jsme organizovali i besídky pro děti navštěvující náboženství, o Vánocích i ve dnech významných řeckých státních svátků, tedy 28. října a 25. března. 

24. února 2018 byla zvolena první církevní (sedmičlenná) rada, které předsedal otec Kyrill. Členové rady byli řádně zvoleni ve volbách, v nichž jim svůj hlas udělili věřící z řad pravidelných účastníků sobotních řeckých liturgií. Společně jsme následně začali pracovat na hledání prostoru, který by se stal naším svatým chrámem.

Bůh rychle vyslyšel naše modlitby a požehnal našemu úsilí. Brzy jsme získali svůj chrám v Malé Chuchli, v ulici V Lázních 15. Kostel je zasvěcen Narození přesvaté Bohorodičky a 8. září roku 2019 jsme zde sloužili v den chrámového svátku první božskou liturgii. V našem chrámu se nyní každou sobotu koná večerní bohoslužba a tajina zpovědi, každou neděli ráno sloužíme jitřní bohoslužbu a božskou liturgii. Konáme také bohoslužby o velkých svátcích Páně a Bohorodičky i ve dnech svátků významných svatých, jako jsou sv. Spyridon, sv. Mikuláš, sv. Basil, sv. Porfyrios a další, a také celonoční bdění. Vedle bohoslužeb v chrámu probíhá výuka náboženství a oslavy národních svátků.

Boží přízeň pro naši obec ale tímto neskončila. S požehnáním vladyky Michala se ujal vedení chrámového zpěvu Marios Christou, hudebník a bývalý sbormistr chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Díky své zkušenosti a hudebnímu talentu utvořil kolem sebe skupinu zpěváků a společně svým zpěvem vytvářejí mystickou atmosféru během bohoslužeb. Zvláštní radost nám poskytuje fakt, že zpívají také bratři, kteří nejsou Řekové, ale jsou s námi, protože milují byzantskou hudbu a řecký jazyk.

Jak jsme zmínili výše, od vzniku naší obce do dneška funguje škola náboženství. Jako učitelé působí Emmanouil Stivaktakis a Anastasios Vitsios. Děti se zde učí o Kristu, Bohorodičce, svatých a o tajinách naší církve a samozřejmě i o některých důležitých událostech řeckých dějin, které jsou spojeny s naší vírou, jako je řecká revoluce r. 1821 či boj Řeků proti fašismu během 2. světové války. Od roku 2021 jsme začali také s biblickými hodinami pro dospělé, při nichž studujeme především Nový zákon.

V řadách našich věřících nejsou jen Řekové. Chrám spolu s námi navštěvují také bratři a sestry z jiných zemí, kteří se, ačkoli nemluví řecky, duchovně občerstvují při bohoslužbě v řeckém jazyce. Pro mnohé z nich je, stejně jako pro Řeky, duchovním otcem o. Kyrill. Všichni se rádi společně setkáváme u kávy po nedělní liturgii a velkou radost nám udělalo rozhodnutí několika mladých věřících, kteří nejsou řecké národnosti, vyčistit a osadit zahradu v zadní části našeho chrámu – to vše z vlastních zdrojů. Pokud to počasí dovolí, zejména tedy v letních měsících, po nedělní bohoslužbě všichni věřící společně jíme a pijeme v této krásné zahradě přinesené dobroty. Kristus spojuje celý svět ve své lásce.

Náš chrám však ještě není zcela takový, jaký bychom si jej všichni přáli mít. V tuto chvíli se píší ikony pro ikonostas, které očekáváme v průběhu letošního roku. Následně začneme pomalu objednávat i další ikony pro zbytek chrámu. Také jsme získali do péče drobnou stavbu vedle našeho chrámu (objekt bývalé márnice) a doufáme, že malý domek brzy proměníme v krásný prostor, kde budeme po bohoslužbě pít kávu a také tu bude místo pro nedělní školu náboženství.

Na internetu máme facebookovou stránku s názvem «Ελληνορθόδοξη ενορία της Πράγας» https://www.facebook.com/greekorthodoxprague, kde zveřejňujeme všechny novinky, akce a program bohoslužeb.

V září 2021 byla zvolena nová devítičlenná církevní rada pod předsednictvím o. Kyrilla. S požehnáním našeho pána Ježíše Krista a díky vašim přímluvám chceme pokračovat v této duchovní snaze o šíření evangelia a o spásu našich duší. Přejeme vám, ať vás láska a milost našeho Pána vždy objímá. Amen!

Anastasios Vitsios

Přeložila Anna Christou