Zájezd do Polska

Ve dnech 3.–5. března navštívili s požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí Michala děti a rodiče naší nedělní školy Polsko. Byly jsme ubytováni v nádherném pravoslavném misionářském domě sv. Štefana, blízko města Jelení Hora.  

Ve čtvrtek večer nás přivítal správce tohoto domu otec Mariusz (Marek) Kiślak. V pátek jsme navštívili polskou část národního parku Krkonoš a zříceninu hradu Chojnik. Doprovázel nás duchovní pravoslavné obce Jelení Hory otec Vasil. Večer jsme s ním měli dvouhodinové setkání, kde jsme si povídali o životě pravoslavných mládežníků v dnešní společnosti. V sobotu jsme spolu s duchovními Polské pravoslavné církve sloužili svatou liturgii a poté následovala procházka městem Jelení Hora. Otec Vasil nám ukázal chrám sv. Petra a Pavla, ve kterém slouží, povyprávěl o jeho dějinách a současnosti, ukázal nám historické centrum města. Po obědě jsme se rozloučili a odjeli domů.

Po cestě jsme však měli ještě jedno zastavení na české straně na sjezdovce, kde jsme několik hodin lyžovali a bobovali. Večer téhož dne jsme již byli v Praze.

Byl to krátký pobyt, ale užitečný. Poznali jsme další duchovní Polské pravoslavné církve, odpočinuli si v krásné horské krajině, pochutnali jsme si na skvělé polské kuchyni, viděli jsme zajímavosti města Jelení Hora a nechybělo ani lyžování.

Děkujeme polským duchovním otcům Markovi a Vasilovi za jejich pohostinnost, kuchařům za skvělé jídlo a všem, kdo pomohl s organizací tohoto krátkého zájezdu. Věříme, že se tam brzo, s pomocí Boží, znovu podíváme. Pravoslavná cyrilometodějská škola.