Počet zločinů z nenávisti vůči křesťanům se v Evropě zvýšil o 70 %

Podle nejnovější zprávy nevládní lidskoprávní organizace, která monitoruje projevy nesnášenlivosti a diskriminace vůči křesťanům v Evropě (Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe), se sídlem ve Vídni se počet zločinů z nenávisti vůči křesťanům v Evropě za období 2019–2020 zvýšil o 70 %.

V tomto období byly náboženské svobody křesťanů nejvíce porušovány ve Francii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Největší počet trestných činů z nenávisti zaznamenaly Francie a Německo, přičemž ve Španělsku a Francii jsou násilnější kvůli agresivnímu sekularismu.

Kromě netolerance odpůrců náboženství jako takového Observatory označila za vážnou hrozbu pro životy křesťanů muslimský útlak.

„Zatímco nesnášenlivost odpůrců náboženské víry je hybnou silou většiny případů, které jsme zdokumentovali, k muslimskému útlaku dochází hlavně v problémových oblastech s významnými muslimskými komunitami, kde křesťanští konvertité trpí spolu s ostatními křesťany žijícími v oblasti, uvádí Observatory.

Bohužel evropské úřady často ignorují nebezpečí, kterému čelí muslimové konvertující ke křesťanství.

Křesťané jsou nejvíce diskriminováni v následujících oblastech: církevní život, vzdělání, politika, práce a svoboda slova. Zpráva uvádí, že ve Spojeném království je zvláště mnoho případů stíhání křesťanů za „podněcování k nenávisti“.

Kromě toho je ve Švédsku, Francii a Španělsku ohroženo právo na odmítnutí vojenské služby z důvodu vyznání a nové programy sexuální výchovy dětí porušují práva rodičů v Evropě.

Autoři zprávy také poznamenali „nízkou úroveň náboženské gramotnosti“ mezi vládními úředníky a novináři a to, že média jsou z velké části zodpovědná za stigmatizaci a marginalizaci konzervativních křesťanů.

Zdůrazňuje se také, že během pandemie covidu-19 byly církve „opakovaně diskriminovány“ a křesťanům bylo upíráno právo na náboženskou svobodu.

www.orthochristian.com