Vánoční besídka nedělní školy v Praze

7. ledna se konala již tradiční vánoční besídka pro děti pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Organizátorem této události je již 10 let nedělní škola sv. Cyrila a Metoděje.

Arcibiskup pražský a českých zemí Michal zahájil vánoční besídku slavnostním proslovem. Žáci pražských nedělních škol chrámů sv. Ludmily, Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech a katedrály sv. Cyrila a Metoděje potěšili diváky svým uměleckým projevem. Letos se vánočního představení zúčastnili hosté z ruského města Kirova. Děti předvedly několik hudebních a tanečních vystoupení. Sál Ruského střediska vědy a kultury byl přeplněn. Po ukončení koncertu mladí účastníci tradičně dostali dárky od vladyky Michala. Poté byli všichni pozváni na menší pohoštění na oslavu Narození Páně. Hosté odešli domů se světlým pocitem radosti v duši. 

Děkujeme všem, kdo napomohl realizaci tohoto svátku: Pražské eparchii, duchovním správcům pražských obcí, správě Ruského střediska vědy a kultury, dětem – účastníkům vánoční besídky a jejich rodičům, kteří připravili pohoštění pro hosty. Blahopřejeme všem ke svátku Narození Páně! Kristus se rodí! Oslavujme ho!

Kristina Žukova